Vadovybė
Atgal


Elena Vengrienė

Generalinė direktorė
 

dr.Ieva Astrauskaitė
Finansų direktorė

 

 


Paulius Vaitkevičius
Verslo plėtros direktorius
 

Mindaugas Kiriejevas
Gamybos direktorius