Didelių sistemų kūrimas
Atgal

Informacinių sistemų poreikį lemia didelės apimties informacijos srautai, sudėtingas procesų valdymas bei aukšti klientų aptarnavimo standartai. Suprasdami svarbų sistemų vaidmenį organizacijų vidiniuose ir išoriniuose procesuose, informacines sistemas kuriame individualiai pagal kiekvienos organizacijos ar valstybinės institucijos reikalavimus. Tokiu būdu pasiekiame maksimalų sistemų veikimo našumą.

Daugiau kaip 70 % mūsų kuriamų sprendimų yra individualios ir didelės informacinės sistemos. Įgyvendiname ilgalaikius projektus, kurie siekia 11 mln. Lt apimtį informacinių sistemų kūrimo darbams. Didelėse sistemose realizuojame daug integracijų su kitomis sistemomis, pvz., viename diegime įvykdoma 40 skirtingų integracijų su kitomis sistemomis. Į didelių sistemų kūrimo procesą gali būti įtraukiama net 20 savo srities specialistų. Nepriklausomai nuo dirbančių žmonių skaičiaus, projekto eiga vyksta sklandžiai ir pasiekiama efektyvių rezultatų. Viena mūsų sukurta informacinė sistema apjungia dešimtis nutolusių padalinių. Su ja gali dirbti šimtai vidinių vartotojų bei šimtai tūkstančių išorinių vartotojų.

Pagrindiniai didelių sistemų kūrimo principai

Funkcionalumas – nuodugniai išanalizavę jūsų poreikius, diegiame sistemas, kurios apima tik jūsų įmonei reikalingas funkcijas.

Saugumas – garantuojame duomenų saugumą, esant poreikiui, informacijos pasiekiamumas gali būti diferencijuojamas.

Vientisumas – laikomės integralumo principo, kad išvengtume sistemų dubliavimosi.

Paprastumas – kuriame sistemas, kad darbuotojai ir galutiniai naudotojai lengvai ir patogiai atliktų norimus veiksmus.

Kompetencijos
Didelių sistemų kūrimas

Informacinių sistemų poreikį lemia didelės apimties informacijos srautai, sudėtingas procesų valdymas bei aukšti klientų...

Duomenų analitika

Kad išliktumėte tarp stipriausių ir strateginius sprendimus priimtumėte besiremdami objektyviais rodikliais..

ES Parama konsultacijos

Europos Sąjungos parama – galimybė sumažinti privačias investicijas į informacinių sistemų kūrimą, verslo procesų...

Inovacijų centras

2006 metais įkūrėme inovacijų centrą potencialioms ir pažangioms idėjoms kurti, plėtoti ir įgyvendinti. Tai viena iš...

Sistemų integravimas

Kai įmonėje įdiegiama daugybė skirtingų verslo valdymo sistemų, jos pradeda dubliuotis. Darbuotojai susiduria...

Sistemų saugumas

Informacinių sistemų saugumas mums yra siekiamybė, vienas iš pagrindinių darbo kokybės kriterijų ir patikimumo simbolis...

Technologinės žinios

Technologinės žinios yra kertinis akmuo, realizuojant sudėtingus sistemų kūrimo ir valdymo sprendimus. Suprantame, jog...