El. valdžia
Atgal

Informacinių technologijų panaudojimo galimybės viešojo administravimo sektoriaus darbui modernizuoti yra daugialypės. Perkėlę valstybės ir savivaldybių teikiamas paslaugas į virtualią erdvę, įsitikinome, jog vyksta glaudesnis piliečių ir atsakingų institucijų bendradarbiavimas. Džiaugiamės, kad valstybės įstaigos, naudodamosi mūsų įdiegtomis technologijomis, gali operatyviai pateikti naujausią informaciją, patogiau administruoti teikiamas paslaugas, greičiau reaguoti į verslo sektoriaus ir gyventojų poreikius. Kurdami informacines sistemas, siekiame, kad informacinės technologijos valstybinėse įstaigose vykstančius procesus ne apsunkintų, o atvirkščiai – juos supaprastintų.

Įgyvendinti el. valdžios projektai

Informacinė sistema EPDS, skirta elektroninėmis paslaugomis besinaudojantiems darbdaviams, kurie bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Valstybine darbo inspekcija. Įgyvendinus projektą, ūkio subjektai turi galimybę elektroniniu būdu pateikti privalomą informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistema GYPAS. Ji yra skirta kompiuterizuotam Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo administravimui. Informacinė sistema apima gyventojų pajamų mokesčių, turto deklaravimo, sumokėjimo bei grąžinimo, 2% labdaros, pažymų gyventojams išdavimo administravimą ir kontrolę, mokėtojų aptarnavimo ir informacijos analizės sritis.

Elektroninė rinkimų sistema LitVote. Ji yra skirta užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos ir apygardų rinkimų komisijų funkcijų vykdymą, organizuojant ir vykdant rinkimus, politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo kontrolę, rinkimų dienos informacijos tvarkymą, rinkimų bei politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos publikavimo (viešinimo) internete funkcionalumą, įskaitant ir elektronines paslaugas rinkėjams.
 

Paulius Vaitkevičius

Verslo plėtros direktorius

Klauskite
Veiklos kryptys
Aplinkos apsauga

Kalbėdami apie aplinkos saugojimą, pirmiausia, pradedame nuo savęs. Esame įsidiegę ISO14000 standartą – tai...

El. sveikata

Sveikata – sritis, kurioje dirbame su dideliu entuziazmu ir tikime, jog mūsų darbo rezultatai iš esmės prisideda prie...

El. valdžia

Informacinių technologijų panaudojimo galimybės viešojo administravimo sektoriaus darbui modernizuoti...

Finansai

Finansų sektorius – itin reiklus ir dinamiškas. Prisitaikome prie jo, informacines sistemas adaptuodami...

Mokslas ir studijos

Švietimo sektorius – ypač imlus naujovėms ir pažangioms technologijoms. Elektroninėmis paslaugomis naudojasi...

Socialinė apsauga

Informacinės sistemos socialiniame sektoriuje prisideda prie modernesnio ir efektyvesnio duomenų administravimo...

Transporto valdymas

Didelis atstumas ir ribotas laikas jam įveikti yra pagrindinės su transportavimo valdymu susijusios problemos...