El. sveikata
Atgal

Sveikata – sritis, kurioje dirbame su dideliu entuziazmu ir tikime, jog mūsų darbo rezultatai iš esmės prisideda prie žmonių gerovės ir paprastesnio bei efektyvesnio sveikatos priežiūros įstaigų procesų, informacinių sistemų ir personalo administravimo. IT sprendimai turi būti naudingi tiek personalui, tiek ir pacientams.

Pagrindiniai darbo su VLK bei medicinai skirtais IT projektais principai:

  • užtikrinti paslaugų kokybę ir pagerinti veiklos efektyvumą, standartizuojant ir automatizuojant sveikatos priežiūros paslaugų procesus;
  • sumažinti laiko nuostolius administracinėms procedūroms ir pailginti pacientams, tyrimams ir tiesioginėms užduotims atlikti skiriamo laiko trukmę;
  • suteikti patogią ir saugią prieigą prie skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo sveikatos apsaugos specialistams, administracijai, gydytojams ir pacientams;
  • supaprastinti informacijos apie gydymo įstaigoje vykstančius procesus, gydymo būdus, pacientų ligos istoriją ar būklę ir kitos su konkrečios įstaigos poreikių patenkinimu susijusios informacijos perdavimą, kaupimą ir paiešką.

Atlikti darbai medicinos srityje, kuriais didžiuojamės

Kai reikia individualių ir šiuolaikiškų sprendimų, panaudojame ilgametę patirtį, kurią sukaupėme, kurdami ir diegdami informacines sistemas medicinos srityje.

VLK sukurta privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA, apimanti įvairias posistemes (METAS ir kt.). Funkcionalumo pakete įtrauktos PSD pažymėjimo, KVP, ESDK išdavimo apskaitos ir kontrolės, tvarkymo, taip pat ortopedijos priemonių užsakymo ir kt. galimybės.

Medicinos tyrimų laboratorijos darbo efektyvumui ir kokybei gerinti sukurta informacinė sistema LABORANT.AS leidžia automatizuoti ir kontroliuoti laboratorijos darbą bei kaupti tyrimų duomenų bazę.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikavimas ir grupavimas – sudėtingas ir daug laiko atimantis procesas. Žinodami šią problemą, sukūrėme informacinę sistemą, grįstą AR-DRG grupavimo metodu bei skirtą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms klasifikuoti ir apmokėti.
 

Paulius Vaitkevičius

Verslo plėtros direktorius

Klauskite
Veiklos kryptys
Aplinkos apsauga

Kalbėdami apie aplinkos saugojimą, pirmiausia, pradedame nuo savęs. Esame įsidiegę ISO14000 standartą – tai...

El. sveikata

Sveikata – sritis, kurioje dirbame su dideliu entuziazmu ir tikime, jog mūsų darbo rezultatai iš esmės prisideda prie...

El. valdžia

Informacinių technologijų panaudojimo galimybės viešojo administravimo sektoriaus darbui modernizuoti...

Finansai

Finansų sektorius – itin reiklus ir dinamiškas. Prisitaikome prie jo, informacines sistemas adaptuodami...

Mokslas ir studijos

Švietimo sektorius – ypač imlus naujovėms ir pažangioms technologijoms. Elektroninėmis paslaugomis naudojasi...

Socialinė apsauga

Informacinės sistemos socialiniame sektoriuje prisideda prie modernesnio ir efektyvesnio duomenų administravimo...

Transporto valdymas

Didelis atstumas ir ribotas laikas jam įveikti yra pagrindinės su transportavimo valdymu susijusios problemos...