Mokslas ir studijos
Atgal

Švietimo sektorius – ypač imlus naujovėms ir pažangioms technologijoms. Elektroninėmis paslaugomis naudojasi švietimo sektoriaus darbuotojai, mokslinė bendruomenė bei su ja susiję fiziniai ir juridiniai asmenys. Poreikis informacinėms sistemoms nuolat auga, todėl siekiame išplėsti elektroninių paslaugų asortimentą.

Mokslas yra neatsiejamas nuo mūsų darbų

Įgyvendinant mokslo ir studijų projektus, įtraukiami ir mūsų įmonėje dirbantys mokslų daktarai. Jie yra aktyvūs mokslinėje veikloje ir nuolat dalyvauja įvairiuose moksliniuose projektuose. Kuriant informacines sistemas, susijusias su švietimu, jų indėlis yra reikšmingiausias.

Įgyvendinti projektai švietimo sektoriuje

Informacinė sistema „PARAMA“ apima Valstybinio studijų fondo kaupimui, teikimui, sisteminimui ir analizei reikalingus duomenis apie finansinės paramos gavėjus, reikalingus Fondui, administruojant valstybės lėšas.

Informacinė sistema ,,PASKOLA“ yra pritaikyta remiamų paskolų administravimui. Platformą sudaro paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo funkcijos.

Informacinė sistema – „E–mentorius“. Tai vieningos pedagoginės koncepcijos ir metodologijos pagrindu sukurta specializuota žinių bazė. Jos pagrindą sudaro: žinių kaupimo, personalizavimo ir valdymo mechanizmai bei semantinės paieškos variklis, kurie užtikrina ekspertinių ugdymo bei priežiūros žinių kaupimą, personalizavimą ir operatyvią paiešką, suteikdama plačiai prieinamas priemones ir galimybes iš esmės pagerinti vaikų ugdymo ir priežiūros procesų pedagoginę kokybę.
 

Alvydas Petkevičius

Projektų vadovas

Klauskite
Veiklos kryptys
Aplinkos apsauga

Kalbėdami apie aplinkos saugojimą, pirmiausia, pradedame nuo savęs. Esame įsidiegę ISO14000 standartą – tai...

El. sveikata

Sveikata – sritis, kurioje dirbame su dideliu entuziazmu ir tikime, jog mūsų darbo rezultatai iš esmės prisideda prie...

El. valdžia

Informacinių technologijų panaudojimo galimybės viešojo administravimo sektoriaus darbui modernizuoti...

Finansai

Finansų sektorius – itin reiklus ir dinamiškas. Prisitaikome prie jo, informacines sistemas adaptuodami...

Mokslas ir studijos

Švietimo sektorius – ypač imlus naujovėms ir pažangioms technologijoms. Elektroninėmis paslaugomis naudojasi...

Socialinė apsauga

Informacinės sistemos socialiniame sektoriuje prisideda prie modernesnio ir efektyvesnio duomenų administravimo...

Transporto valdymas

Didelis atstumas ir ribotas laikas jam įveikti yra pagrindinės su transportavimo valdymu susijusios problemos...