Socialinė apsauga
Atgal

Informacinės sistemos socialiniame sektoriuje prisideda prie modernesnio ir efektyvesnio duomenų administravimo. Socialinei apsaugai skirtose informacinėse sistemose integruojamos veiklos ir rizikos vertinimo posistemės, kurios vadovams suteikia galimybių įvertinti esamą padėtį šalies ar regiono mastu, vykdyti darbuotojų kontrolę bei formuoti naujas užduotis. Džiaugiamės, kad informacinės sistemos neapsiriboja duomenų apsikeitimu, bet sukuria ir palaiko interaktyvų dialogą tarp valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei pačių gyventojų.

Įgyvendinti projektai socialinės apsaugos sektoriuje

Kokybės vadybos sistemos diegimo bei piliečių aptarnavimo gerinimo paslaugų sprendimas, kurio pagrindą sudaro veiklos ir rizikos vertinimo sistemos.

Piliečių aptarnavimo gerinimo informacinė sistema veikia „vieno langelio“ principu. Ji skirta vieningo paslaugų teikimo (aptarnavimo) veiklos vidaus procesų optimizavimui.

Personalo valdymo ir nuomos informacinė sistema. Ši sistema skirta personalo, jam suteikiamo inventoriaus, pardavimų valdymui bei paslaugų teikimo rinkodaros procesų optimizavimui.

Strateginio valdymo informacinė sistema yra skirta viešojo sektoriaus organizacijoms ir verslo įmonėms. Didžiausias šios sistemos privalumas – lengvesnis ir produktyvesnis strateginis planavimas. Įdiegus sistemą, vadovai efektyviau administruoja organizacijos veiklos rodiklius, gali realiu laiku gauti veiklos duomenų analitines ataskaitas.
 

Elena Vengrienė

Generalinė Direktorė

Klauskite
Veiklos kryptys
Aplinkos apsauga

Kalbėdami apie aplinkos saugojimą, pirmiausia, pradedame nuo savęs. Esame įsidiegę ISO14000 standartą – tai...

El. sveikata

Sveikata – sritis, kurioje dirbame su dideliu entuziazmu ir tikime, jog mūsų darbo rezultatai iš esmės prisideda prie...

El. valdžia

Informacinių technologijų panaudojimo galimybės viešojo administravimo sektoriaus darbui modernizuoti...

Finansai

Finansų sektorius – itin reiklus ir dinamiškas. Prisitaikome prie jo, informacines sistemas adaptuodami...

Mokslas ir studijos

Švietimo sektorius – ypač imlus naujovėms ir pažangioms technologijoms. Elektroninėmis paslaugomis naudojasi...

Socialinė apsauga

Informacinės sistemos socialiniame sektoriuje prisideda prie modernesnio ir efektyvesnio duomenų administravimo...

Transporto valdymas

Didelis atstumas ir ribotas laikas jam įveikti yra pagrindinės su transportavimo valdymu susijusios problemos...