Duomenų analitika
Atgal

Kad išliktumėte tarp stipriausių ir strateginius sprendimus priimtumėte besiremdami objektyviais rodikliais, rekomenduojame veiklos duomenų analitiką (angl. Business intelligence). Veiklos duomenų analizė – tai paslauga, apimanti įvairias technologijas, IT sistemas, žinias, metodologijas, kurių dėka visi duomenys pateikiami atitinkamiems asmenims aiškiai ir jiems priimtina forma (pvz.: ataskaitomis, įspėjimais, grafikais ar pan). Tai reikalingų duomenų surinkimas iš pradinių šaltinių, norimos informacijos parengimas (pagal surinktus duomenis) ir jos teikimas vartotojams, kurie priima sprendimus.

Nuolat vykdydami veiklos duomenų analizę, supratome didžiausią jos teikiamą naudą vadovams – galimybę greitai reaguoti į nuolat besikeičiančius rinkos pokyčius. Duomenų analizė sudaro sąlygas pasirinkti patogią jų atvaizdavimo formą, skirtingus pateikiamos informacijos pjūvius bei duomenų apsaugą atskiriems darbuotojams arba jų skyriams.

Pagrindinės veiklos analitikos dalys

Duomenų surinkimas ir parengimas apima duomenų iš skirtingų šaltinių apjungimą, kad visa reikalinga informacija būtų sutelkta vienoje vietoje.

Duomenų pateikimas susideda iš statinių ataskaitų, sukurtų pagal iš anksto apibrėžtus reikalavimus, dinaminių ataskaitų, kurias gali sukurti naudotojas, integravimo su Microsoft Office (sudaro galimybę duomenis atvaizduoti ir apdoroti MS Excel skaičiuoklėmis) bei interaktyvių rodiklių atvaizdavimo (angl. Dashboard).

Duomenų analizė apima analitinį transakcinių duomenų agregavimą ir apdorojimą specializuotomis techninėmis priemonėmis (OLAP), rezultatų, veiklos rodiklių pateikimą (angl. Scorecarding), duomenų atvaizdavimą įvairiomis grafinėmis technikomis ir modeliavimą („kas, jeigu“ scenarijaus vykdymą).

Veiklos analizei atlikti naudojame geriausius Oracle, Board ir Microsoft gamintojų sprendimus. Esame sukaupę didelį žinių bei patirties bagažą, kuriuo nekantraujame pasidalinti su jumis.

Kompetencijos
Didelių sistemų kūrimas

Informacinių sistemų poreikį lemia didelės apimties informacijos srautai, sudėtingas procesų valdymas bei aukšti klientų...

Duomenų analitika

Kad išliktumėte tarp stipriausių ir strateginius sprendimus priimtumėte besiremdami objektyviais rodikliais..

ES Parama konsultacijos

Europos Sąjungos parama – galimybė sumažinti privačias investicijas į informacinių sistemų kūrimą, verslo procesų...

Inovacijų centras

2006 metais įkūrėme inovacijų centrą potencialioms ir pažangioms idėjoms kurti, plėtoti ir įgyvendinti. Tai viena iš...

Sistemų integravimas

Kai įmonėje įdiegiama daugybė skirtingų verslo valdymo sistemų, jos pradeda dubliuotis. Darbuotojai susiduria...

Sistemų saugumas

Informacinių sistemų saugumas mums yra siekiamybė, vienas iš pagrindinių darbo kokybės kriterijų ir patikimumo simbolis...

Technologinės žinios

Technologinės žinios yra kertinis akmuo, realizuojant sudėtingus sistemų kūrimo ir valdymo sprendimus. Suprantame, jog...