Sistemų saugumas
Atgal

Informacinių sistemų saugumas mums yra siekiamybė, vienas iš pagrindinių darbo kokybės kriterijų ir patikimumo simbolis. Kuriant ir diegiant informacines sistemas (IS), vadovaujamės tarptautiniais informacijos apsaugos standarto LST ISO/IEC 17799 ir LST ISO/IEC 27001 IS projektavimo reikalavimais. Užtikriname:

  • duomenų vientisumą;
  • duomenų prieinamumą;
  • duomenų konfidencialumą.

Maksimali apsauga garantuojama projekto metu ir po jo užbaigimo

Įgyvendinę šimtus projektų, skirtų valstybinėmis ir privačiomis įstaigoms, išsigryninome jūsų poreikius, todėl mūsų kuriamos informacinės sistemos yra saugios ir tuo pačiu greitai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Patikimumas yra svarbus ne tik projekto vykdymo metu, bet ir jam pasibaigus. Pasirūpiname, kad naudojant informacines sistemas, duomenų prieinamumas būtų diferencijuojamas pagal atskirus darbuotojus ar jų grupes. Visos reikiamos saugumo priemonės užtikrinamos pasitelkiant kvalifikuotus specialistus bei efektyvius duomenų apsaugos sprendimus:

  • viešojo rakto (PKI) technologija padeda pasiekti sistemas per saugų šifruotą duomenų ryšį;
  • užkarda arba ugniasienė sukuria apsauginę sieną tarp interneto ir jūsų kompiuterio;
  • įsilaužimo prevencijos ir įsilaužimo nustatymo sistemos (angl. k. trumpinys IPS/IDS) apsaugo nuo įsilaužimo į kompiuterinius tinklus;
  • elektroniniai sertifikatai užtikrina saugios prieigos vartotojų autentifikavimą;

Nepriklausomai nuo srities, kurioje veikiate, duomenų saugumas ir nepertraukiamas sistemos darbas yra būtinas. Tam, kad diegiant, keičiant ar atnaujinant IS darbai nesustotų ir visi duomenys būtų išsaugoti, mes:

  • vykdome reguliarų IS duomenų ir IS komponentų rezervinį kopijavimą bei saugojimą už IS techninės architektūros ribų;
  • reguliariai tikriname, deriname, atnaujiname ir administruojame tarnybines stotis ir jų sistemines apsaugos priemones;
  • taikome duomenų gyvavimo ciklo valdymo metodiką (angl. Data Life-cycleManagement) bei užtikriname tęstinę duomenų apsaugą (angl. Continuous Data Protection).
Kompetencijos
Didelių sistemų kūrimas

Informacinių sistemų poreikį lemia didelės apimties informacijos srautai, sudėtingas procesų valdymas bei aukšti klientų...

Duomenų analitika

Kad išliktumėte tarp stipriausių ir strateginius sprendimus priimtumėte besiremdami objektyviais rodikliais..

ES Parama konsultacijos

Europos Sąjungos parama – galimybė sumažinti privačias investicijas į informacinių sistemų kūrimą, verslo procesų...

Inovacijų centras

2006 metais įkūrėme inovacijų centrą potencialioms ir pažangioms idėjoms kurti, plėtoti ir įgyvendinti. Tai viena iš...

Sistemų integravimas

Kai įmonėje įdiegiama daugybė skirtingų verslo valdymo sistemų, jos pradeda dubliuotis. Darbuotojai susiduria...

Sistemų saugumas

Informacinių sistemų saugumas mums yra siekiamybė, vienas iš pagrindinių darbo kokybės kriterijų ir patikimumo simbolis...

Technologinės žinios

Technologinės žinios yra kertinis akmuo, realizuojant sudėtingus sistemų kūrimo ir valdymo sprendimus. Suprantame, jog...